De status quo van een erfgename

20 augustus 2018 Uit Door Irene

Voor contact, stuur een bericht naar irenemalvina1@gmail.com

Op dit speelveld zal ik de ondervonden gekte lossen, blog zo U wilt, zowel omtrent

de groep Goedgebekten die moeite doet om voor vol te worden aangezien als over

de groep Ongeschikten die het aflegt tegen de Digidiotie die met de scepter zwaait

Een Natuurlijk Ingestelde Soort afgekort “DE NIS” is van steeds geavanceerdere afdracht

de kluts kwijt want zij kijken als een kleuter naar deze vindingrijkheid op vele terreinen

DE NIS schrikt zich een hoedje hoe gewone stervelingen zo gekoeioneerd zijn geworden

Zij die tijdens eigen spannende dagen in pen en papier klommen voor  hun panne sneeuwden onder

zodat zij het  minderwaardige gevoel hebben een  slachtoffer te zijn van De  Bureaucratie Nederland

In ruil van de banen en overig overbodig geworden werknemerstal was het volgende stadium

In deze tijd dijen mediaslaafjes wanstaltig uit omdat zij te weinig  spieractiviteiten ontplooien

het liefst dag en nacht lillend en chillend hun berichtjes opwachten die niet kunnen wachten

In deze era als een overlijden passeert ontploffen er naast de ellende enorme splijtzwammen

Het nare aan het verhaal is dat er aan U getrokken wordt terwijl U van binnen uit puinstenen bestaat

Maatschappelijke instanties vragen gebruikersnamen en wachtwoorden voor passen op eigen naam

Niet te hachelen hoe bot sociale dienstverleners het leven van U en Mij in de asla kachelen

Hightechers High

I wish You Well but i am in the pole position

Of holding a thin line between me and

The Old Indian together we are murmling

Unlimited gratitude towards Mother Nature

For letting Her Grace climb under our skin

To fill the soul and the soil

If The Warriors of the useless religions

came To kill Us

NICHI The Holy Wind shall hide

To safe the vivid beat of our blood sacred

By the heart so we can reach The Last World

Where The Almighty Spirit  shall feed

The Newborn Indians

Yes Life Sucks but it is too sad to forget

All the wonderfull individuals  reaching out

For Us in advance inspite of the silence

As Utopia at the Cemetary where

The Wounded Ones shall regenerate

De kop is er af van dit speciaal ingerichte vernieuwende element

voor het oplichten van mijn zielshemd bestemming zielsverwant

voelt U zich aangeroepen? de doelstelling is een aanmaakhoutje

tot in de vuren van mijn diepwortelend stelsel sintels knappen

Velen gaan mij voor zonder het schrille van een alleenstaande

hardop te verraden daar hun verdriet de schroom daartoe liet

maar nu pas durven zij confidenties te doen aan een vrouw die

zich ook te schikken had in het zelfkastijdend levensonderdeel

Onder ons springen we over de diepere bodem van allenigheid

zij die zulks verkiezen doen even niet mee want bij thuiskomst

blinken ogen je niet toe in de warme groet ,het blijft doodstil!

Goed we hebben dit leven gekregen om er wat mee te doen

plots komt gedraging weer bovendrijven die jij kwijtspeelde

waar je ongegeneerd mee aan de slag gaat want dat past jou!

Maar lijdensweg wordt ingepeperd door de situatie waarin

je bent achtergelaten in het geregelde of het ongeregelde

jank je het niet te redden komt het uit onverwachte hoek

ondersteunend eerder nog stemmen dan gespreide armen

Bij Jouw drie en zestig  jaren zitten adders onder het gras

De nabestaandendesk van de samen genoten AOW stelde

Hebt U geen kind onder uw hoede van achttien jammer

Bent U voor vijfenveertig % niet arbeidsonbekwaam fijn

Conclusie zie die vier jaartjes gewoon te overbruggen

Eigen vermogen houdt dan de wimpel hoog kapitalist

Zodra Verklaring van Executele rondgebreid is DOOR

Waardig Begraven en Op Tijd Betalen is U verplicht!

Vond U de hond in de pot,kilo’s geduld is geboden

Er gaan wat kooltjes op het vuur want tegenvallers

wisselen de meevallers nu eenmaal inhoudelijk af

Ach wat ligt er beslag op woning en spaarrekening

ook op de handelsvoorraad van overleden partner?

Verdomd het vermogen komt negatief Uw kant op

Echter een schikking laat erg lang op zich wachten

Uitvliegen is wens en een huurhuis gaan bewonen

krediet aanvragen? Kan pas als je deerlijk blut bent

Inzicht gebiedt te zeggen dat humor mij pantserde

wanneer absurdistisch theater was doorgeschoten

Kankercellen hadden Hem verwoestbaar gemaakt

ik ontwikkelde kracht om knoop door te hakken

doet niets af aan de smart die er niet voor niets zat

Conclusie: dit doormaken was een Herculesklus

een triestige leerschool voor een tuinkabouter

U houdt van mij nog wat haken en ogen tegoed

moeizame paden naar de zorgelozere toekomst

Wat vindt U daar nou van zou je graag even vragen

Heb Je samen besloten als koppel na de preek van

De Papa en De Grootpapa jullie relatie bestendiger

te gaan betekenen als samenlevingsovereenkomst

bij de notaris in bijzijn van getuigen en wat blijkt..

Een ingewijde zei mij“dat ging toen zo in die tijd”

Zesendertig Jaar bouwen op gedegen document

terwijl de intrinsieke waarde afdroop naar niets

opgedist als een ongeregistreerd partnerschap

Bleef ongemoeid dat het document intussen

onaardig achterhaald was en onderhand had

ingeboet aan zeggenschap ,de deceptie zeg!

Een deftig type van het huidig notarishuis

lachte er overheen dat contract van toen

opstappen niet bemoeilijkt had ,bedankt

NOODKREET : Niet alleen ZEGGEN dat Je

ZOVEEL van de ander houdt,maar REGEL

ZORG dat na de dood leven te DOEN is

Laat Jouw Lief niet achter met giswerk

mangrovebos omdat je niet wilde dat

Jij aan de zonneschijn schaduwen naliep

Het liever overliet aan de zondvloed

krampachtig alles in Jouw stand zette

Lieve liefhebbers van de liefde GEEF

SCHENK ELKAAR DE BESTE PAPIEREN

Het loket,had kunnen weten dat daar de behandeling

van mij als persoon gemeend gemeen uit zou pakken

Na Drie zinnen werd ik al afgekoppeld door onbegrip

op een kloterige botte toon: En Wat Wilt U van Ons?

De waterstofgeperoxideerde blonde tofelemo tartte me

NIET waar kunnen wij U mee helpen al hoopte je zulks

De Collega van Vragenwijzer Sociale Raadslieden deed

met zijn blik op mij gelijktijdig wat in grijze prullenbak

Heb De Klacht via De Ombudsman doorgezet vanwege

De Volgende Persoon In Nood die ik het niet gun om

Afgewezen te zijn en weerom deerlijk hard te vallen

De oproep op elektronisch bord flitste dermate snel

voorbij dat je als domme gans daarop berispt werd

Pijnlijk pandoer onze nood gebezigd als hun deugd

De klacht bracht me in contact met een Dame van

Maatschappelijke Ontwikkeling die de inlichtingen

verstrekte over een lening die je nekken zal

Dezelfde dag pakt een fijngevoeligere vrouwe

speciaal voor mij een zielig laatste appelrondje

in het decoratief doosje gepland voor traktatie

wat ze met zondermeer zachte hand verzorgt

het zijn grote attenties voor een hart dat huilt

Huiskater Kootje vertrok zes weken na Het Baasje

die de zestiende april 2018 thuis moest opgeven

ook naar de onzichtbare uithoeken van de dood

Poes schonk me nabijheid van volatiele warmte

adorabel doorregen was zijn feestelijk bewegen

jarenlang was ik met een vagebond verbonden

Voor het bed waar het grote baasje overleed

verkoos kat te gaan doch niet vrijwillig want

zijn allerlaatste kreet van bestaan wekte mij

langgerekt en keihard van doortrokken pijn

een stikgeluidje en dan gaat het kaarsje uit

het verdriet laat het lichaam strompelen

de volgende ochtend ontwaakte echter

ook besef van het heeft moeten wezen

elf jaar zonder enge operatie daar was

je voor gespaard gebleven dat scheelt

‘s ochtends rende Kootje lekker speels

achter kikkers aan en keek naar me op

als om te duiden hoe tof ons verbond

met z’n tweetjes tot de 2e juni 2018

Verlaten

Moeder van de pasgeborene verlaat zich op  waaghalzerij

Zij schrijdt  weg van haar jong in de wetenschap alleen zo

Het te beschermen; Kleintje heeft zich bladstil te  houden

Spitst geconcentreerd de oortjes  beducht voor de vijand

Grote ogen spieden al functioneel getraind in de rondte

De beer kamt met de klauwen elke struik in de buurt uit

Overweldigd door opgewelde tranen zoek ik de zakdoek

Jonkie  is al enkele dagen geheel  op zichzelf aangewezen

De reusachtig hongerige beer draait om en taait nurks af

Mini Wapiti strekt intussen sterker tonende onderdelen

volgt instinctief  het spoor naar een wachtende moeder

heremetijd! de ascetische dans voltooit Hun hereniging

Al Wat Hier aan de boezem ontsproot,de dans niet ontsprong

bepotelde een pure bron die nooit tegen de klippen op loog

De Buren die het goed met je menen staan namens  of met wederhelft voor jouw deur

de bloemengeur opgestoken om jou op te fleuren in zonderlinge gedwongen somberte

als wij iets  kunnen doen klinkt het na hun veelstemmige deelneming met jouw rouwen

willen eventueel helpen met tuinkarwei passen op de poes ten allen tijden paraat staan

gezichten van vredelievende welwillendheid  met ondersteuning van Jan pak de leuning

pas enkele dagen later keerde ik de condoleancekaarten om en constateerde verbaasd

dat zij op de achterkant hun mobiele nummers gekalkt hadden voor een noodsituatie

Je begrijpt dat het eerst zelf proberen is maar eventueel de helpende hand in de buurt

Is ontstaan door zich bindende samenleving die concreet de kurk uit utopiewijnen trok

ben naar U toe eerlijk ,komt het  op klussen aan raadpleeg  je de handige buurtgenoot

voor het opvullen van de verwarmingsketel die de  vulslang  gelijk onder de arm nam

dat omstandigheden mij  stukken inventiever maakten is profijtelijke bijkomstigheid

U bent tumorgevoelig zei op het laatst de behandelend geneesheer

Het was inderdaad de laatste tien jaar op en af met kankervarianten

ontwrichtende serpenten die bedreven gif lozen in lichaamskernen

Lijfelijk uitgeput en Geestelijke uitgeblust deed geen lamp branden

Toen de zuurstoftank door het huis bonkte vrat kanker zwaartekracht

Een kijkcijfergevoelige journalist vraagt dan wat doet dat nou met U?

Personen die de bestrijding ondergaan slepen het loden kruis verder

De ene mens staat daar gedisciplineerder in zonder negatief rokertje

Meewerken geeft de patiënt het gevoel zelf het herstel in te stellen

Het compleet leedwezen slaat met schokgolven door naaste harten

Overleven is het flintertje tussen de geopende en de gesloten ogen

Pijnstrijd voorafgaande aan Verafscheiden kerft repetitief diepspoor

er zal vast iemand opstaan die bewijst dat het altijd nog erger kan

dat hoeft niet meteen deuren te sluiten voor overige rampspoed

van de week was ik totaal uitgeput van alle roerselen tot nu toe

want medestander wij zijn van ene maal blazen en we vallen om

dat we het warboeltje wel tiptop ter hand namen is een gotspe

Je Maintiendrai al sta je naast Loeki De Leeuw in je hemmetje

Tutje was verplicht in de loop van dit jaar de TAN-Code voor bankieren

kalm te behappen op haar PC, op te geven voor bedienende efficiëntie

Haar bankzaken op een speciaal daarvoor aangeschafte App te regelen

omdat ouwe jongens krentenbrood voorbij  toch echt ingeroest gedoe

de laan uit gestuurd  ging worden, zodat  Vergrijzenden er aan moeten

ook Ouder Besje met lichtflitsen door het kapsel  bekend als highlights

Utje leert opnieuw bankieren wat gepaard gaat met hardop panikeren

hoewel de pc  me simpelweg  genoeg is om de wereld over te schuiven

wat door de snelkoppelaars  danig tot achterstand geminimaliseerd is

doch volhardende aardbewoners willen aankloten zonder bemoeienis

als toekomstige backpacker zal ik er jodelend veel gemak aan beleven.

Genoeg gezeurd, zelfs De Bank verleent Opoes Plus een vaardige desk

Employees gooiden het op een akkoordje om  Senioren niet te smoren

Op  afspraak kun je zonder zorgen voor morgen op les voor BetaalApp

Geduld is er de schoonste zaak van het bankwezen niet te versmaden

U ziet er al wat rustiger uit betekent dat  jij  dringend hulp nodig had

Is de status van de klant  te verzorgen dan sleutelen ze aan de puzzel

Mijn gemoedsrust herpakte zich fenomenaal via de formidabele hulp

De enorme roze bril past beter bij de lopende lenteachtige modetint

calculator dezes had zich zondag geschaard onder dommere ganzen

wat wil maandag lukt de eerste zelfstandige betaling via de iPhone!

de beheerrol  verordonneert dat ik de slinkende centenberg aanvul

wat mijn lijfelijke eenzaamheid weer te negatief heeft  benadrukt

De linker helft van mijn motoriek berust op filosofie

M’n rechter helft op tegenwoordigheid van energie

Beide helften schieten het vlak op dat is opgevallen

zoals verzameld in ‘t Kruidhof van Bernhardus Paludanus

Enkhuizer Kabinet van mijn type aardse paradijselijkheid

Dit wetende verzeker ik U dat de aardse schoonheid

intuïtief gemoedsgevoel geen windeieren zal leggen

Toen de Oud-Kralingenaar op Oud-Kralingen rustte

ging het sarren van het vijftal buren naast mij door

de sadisten genoten van voor mij negatieve spiraal

dwarsdoorsnede van mijn ontreddering had zoveel

om het lijf waartegen de onzinnigheid het aflegde

maar zegge en schrijven twee maanden later was

het treiterende schepje er bovenop bedoeld om

me te laten branden in hel even een brug te ver

menig toffe buur heeft de defecten onderschept

zeiden als om mij te versterken “het is klaar nu”

het pestcultuurtje duurt in de bedrijven al lang

Iemand mieterde lekker bewust mijn klicko om

ben nooit voor enige buur verhuisd maar eens

laat ik het ondoofbare gedrag graag achter me

hoop van harte dat verhuizen voldaan uitpakt!

Het is ontstellend om de verandering van geest te merken bij

de mens die bij de kladden gegrepen is door het ziektebeeld

vergrendeld is een reikwijdte van denken tot besluitvorming

het verkrampt lichaam kan het niet aan en de geest evenmin

functioneren is op de voordeligste routine in het oude kamp

alleen al de gedachte aan veranderingen is stante pede taboe

of jij wilde nooit een meter wijken dan is daarmee de kous af

het was duidelijk hoe moeizaam de aanvang van dagen verliep

maar keiharde realiteit gaat aan de haal met de uitschakeling

de alertheid om de broodnodige aanpassingen te regelen die

in een leven de voorzienigheid de helpende hand toesteken

Verklaar U nader zult U zeggen als de pointe U even ontslipte

Toen Altijd Weer Toen zou het samenzijn vereenvoudigd zijn

Altijd Weer Als hij geen “Grote Roerganger” had willen wezen

met het handelen vanuit de eenmanszaak op het woonadres

Had in vredesnaam mijn drang ingewilligd ons te verplaatsen

te verkwanselen desnoods het pakhuis van het gans verleden

doelloos strandt een uitkomst in het nakaarten met Had Maar

Zinsbegoocheling beknibbelt op de noodzakelijke handelingen

Moeilijkheidsgraad werd ontweken mooi pensioen ondoenlijk

Je liet me vaak herhalen daar gehoordopjes ongewenst waren

Jouw gehoor was aangetast door bestralingen voor Jouw keel

Groots was de inspanning om je te verweren in de rechtszaal

Zwak van gestel desondanks overtuigd van eigen enige versie

van het verhaal in complexiteit niet aan de winnende hand

Eet jij wel goed ? Goed voor jezelf blijven zorgen hoor!

met een pannetje de deuren langs zeker dacht ik want

eten kon ik niet het stolde in de strot ergo rebelleren

leek me de snelst afdoende oplossing voor eetaversie

stipt dampte een zelf gekookte maaltijd op de eettafel

heb de eerste tijd Hem voorgeschreven proteïnedrank

ingegoten om maar zo zuinig mogelijk te leven zolang

onzekerheid van niets prettig geregeld mij regeerde

waar ikzelf als een dolle achterheen zou gaan hollen

oververmoeid als ik was na de zorg voor een patiënt

die de laatste week uitsluitend door mij verzorgd is

zonder een op korte termijn beloofde hulpverlening

Arts van huisartsenpost HAParts genaamd arriveerde

“Het is gebeurd met me” had hij nog aangekondigd

Zijn ogen rolden opwaarts mijlenver de poort door

In de tussentijd voer ik mezelf als een ras racepaard

van haver tot gort spelt de meest veelzijdige vezels

ik flikker er lustig bosbessen plus los fruit overheen

Mediterrraan kaas en salade dankzij  Cursus Italiaans

een leerschool meest vruchtbaar qua maaltijdtypen

Voor adequate praatjes moet je een jaar vertoeven

Sfera Grande Bellezza zo laten niets meer aan doen

het originele Indonesische menu kookt Katak Mas

dit gerecht is erg heet mevrouw , graag, doe maar

mijn operationele hartstocht is op rantsoen gezet

maar een woelwater als ik is er mee doordrenkt

DIT  MAAL  WIL IK

DANSEN MET DE NOBELPRIJS VOOR  TEDERHEID

NERGENS HET DEMONISEREND KRUISVERHOOR

ZWEVENDE ZWELGENDE DOOR  JOUW CHEMIE

MISSEN DAT JE HET OP JE BUIK SCHRIJVEN KAN

WELLUIDEND RONDZINGEN DOL OP JE TE ZIJN

NIET AFGESNEDEN ALS GESPRONGEN SNAREN

AANGETROKKEN EN AFGESTOTEN BUNGELEND

JOUW HUID TOT IN HET GEHEUGEN INGEUREN

FOUTE KEUZEKNOP WEES VERGEVINGSGEZIND

CLAUSTROFOBIE BIJTIJDS ZIEN TE VERMIJDEN

OOK NIET ALTIJD ALLES IN HUIS HEBBEN DAN

  EEN GEDONEERD ANTWOORD OP DE VRAAG

De 4e juli 2018 doopte ik spontaan om in De Dag Van Jan

De Rotterdamse Tekenaar Jan Börger geboren in 1929 is

De Kop De Geest De Uitvoering der Gedroomde Beelden

Gestileerd naakt dat  Zijn idee van schoonheid benadert

hij zei met gezeik bereik je niks, er mot gewerkt worden

“Vergeten Kunstenaar“ maar nalatenschap eigen aan Jan

Zelfs aan het graf kleven de connaisseurs grif een etiket

Hij stuurde natuurgetrouwe weergave naar de fotograaf

Zijn pentekeningen lekken elke pennentrek nauwgezet

Opgestoken vrouwenkapsel

haar nekplukjes uitkrullend

Jan nam met handen waar

erotiserend  streelgebaar

Zomerde het zonnig dan brommerde Jan in de avond

Heleen met haar schoothondje op de achterzit door ‘t bos

naar  ons huis om verlekkerend denkwerk uiteen te zetten

Toen het bundeltje proza  van mijn hand uitkwam heeft ie

even vreemd  gekeken zo van zij ging toch niet met al mijn

stellingen aan de haal?Stel je voor dat je dit gewoon flikte

mijn debuut beschouwde hij als geheel onsamenhangend

Jan die op de vloer van zijn atelier Da Vinci navolgde

geheten”het Eilandje van Geweld” installeerde daar

tevens zelf gefabriceerd trefzeker lancerend “FLAK”

een kanon dat overal aan tippen kon gewoon thuis

Pijlen mocht hij graag werpen op het doelwit deur

Als u daarbij nog “De Vetkar”voegt weet U genoeg

een automobilio niet beet te pakken want ingevet

met de olie overdadig van het oppervlak walmend

De Oude Indiaan vermaakte ieder wie geboeid was

met”Paalvliegen” waarvoor de massa  parachutestof

levensgevaarlijk te besturen touwen echt geboden

voorwaarde waren om enge hoogte te doorklieven

het stuurtouw nooit verwisselen met overig touw

Wat Jan aantrok was een woestijn voor zijn festijns

In hartje stad wist Jan snel ritsend te skateboarden

op leeg parkeerveld bij strand parachute te zeilen

 Jan gaf mij een kleine boemerang om te leren werpen

 heen en terug  perfect , bijkans iemand dood gegooid

 wandelend op de tra tussen dicht gegroeid loofgroen

 jongens wat ging het boemerangen die meid goed af

  oerinstinct was haar regelrecht aan komen waaien

Ben al weer even bezig met een stukske op te schuiven naar

Het  Zuiden daar hoor je overal gedag maar hier in The West

Bekijkt de slechtgemanierde je of de groet een vergissing is

nog chagrijniger dat het niet sporen zou denkfout van jou

riskanter nog de plaatboef die zijn gal over je uitspugen zal

genade als er al moeilijk gedaan wordt over het dagzeggen

Ik Vertrek naar schappelijk Brabantse aard dan weet U dat

Kom hierheen zei mijn broer door de streek geadopteerd

laat staan een Retourtje Rotterdam in overweging neemt

met Brabants warme Schone aan de zij is hij stik gelukkig

de betrouwbare bakens op de achtergrond zijn nodig

om veiliger plan te kunnen trekken voor grote stappen

feit is dat ik het boemerangeffect zelf te lijf moet maar

de keren dat je het toch voor elkaar krijgt is een feest

hun medeleven plus luisterend oor staan als een huis

in die wetenschap kan ik iedere morgen opkrabbelen

O,Fortuna dank voor herstellen contact oudste broer

De Dame in kwestie gezeten achter de rollator

bloemenslinger welig van handvat tot handvat

was gehuld in vogelverschrikkerrood colbertje

Zolang zij wachtende was op ‘t vervoeropmaat

extra middel niet ingelast werd voor ouwetjes

verhaalde de slimme schikgodin over levenslot

Onder lommer voor doden stoort niemand zich

aan iets of iemand buiten de betamelijke norm

Op een begraafplaats doen de oneliners er toe

Ontwaakt de hoogbejaarde dan trompettert zij

Dag bomen Dag vogels,het is allemaal van mij!

De PAPA die zijn dochtertje van twee liet gaan

een verademing als je vaker getuige moet zijn

van een ouderlijke vermaning in de herhaling

is menslievend vriendelijk hier op mijn vak P

waar lapjes tuin om graven smachten naar vocht

bood aan te gieteren  wanneer de verhuiswagen

afstand met het zuiden overbrugd zal hebben

Het contact op Oud-Kralingen is luchtig heus

gesprek verloopt in extra dimensie dat klopt

in het kader van verstouwen en vertrouwen

Een overbuurvrouw van Indonesische origine vertelde

verontrustend dat een orchidee die jou geschonken is

de volgende dode aankondigt , inderdaad dat was poes

een zelf gekochte orchidee heeft niets van onheilsbode

Eer ik de adem voel van de kerel met de zeis vertrek ik

Ben zowat een butler geworden voor eigen bezit zodat

Fata Morgana op bucketlist staat waarin dit persoontje

op een zwevend tapijt allerlei wensen kenbaar maakt

Hoe zal deze week er voor mij uit gaan zien dacht U?

Er belandde zowaar een envelop op de deurmat van

een getraceerde uitvaartpolis over de uitkering van

bijdrage aan begraven waar tegenwoordig de schop

slechts van in de grond terecht zal komen maar zie

de verbluffing was iets later alweer genuanceerd

misschien is dit een soort van bebutlerd worden

De Vijver is de opdracht aan mezelf in stand te houden

tenslotte wist ik het visvolk de winter door te helpen

Het toeval wilde dat tijdens vrieskou een hol windwak

in de hoek van de vijver overdekt met ijslaag ontstond

Daarom mogen ze nu niet de dupe worden van malaise

Het schepnet aan de lange stok is excellent kuismiddel

De fijnnaaldige Ceder Himalaya genaamd groeide hoog

met het sierlijkst aanzien over sleur van een woonwijk

Aanhoudende droogte en venijnig verschralende wind

versterkten het effect van het afzwiepen der naalden

De coniferen die desastreus aangetast waren werden

afgezaagd maar juist die vingen de lading naalden op

Een tuinkabouter moet aan de bak voor Goudkarpers

Tegen vrij spel van zinderende zomerzon beschermt

een parasol mijn ploegje dat wat nachtjes logeerde

in onze badkuip als het baasje de drek elimineerde

dat kans zag tot verstikkend volume aan te dikken

De reiger is een knakker om in de gaten te houden

Visfamilie De Wit en Visfamilie Half om Half vragen

verzorging maar ook om toekomstig adoptieadres!

Krachtbron

De eigen geest is Tempel voor

ontroering en bevinding

de zenuwbaan om

zwarte bladzij zware deur

zachter dan je dacht

Achter jezelf

te sluiten

“Ontsluieren” van Marijke ten Berge

De nieuwe toekomst

O.ONZICHTBARE KRACHT DIE MIJ

TELKENMALE DOOR NOODWEER LOODSTE

U ZAG MIJN ONTSTELTENIS MIJN TRANEN

MIS GOED MIS EN ALWEER MIS

NIET IN HET MINST DE EIGEN SCHULD

VAN EEN BUITENNISSIGE BENAUWENIS

BIJBEHOREND ONGRIJPBAAR INGRIJPEN

DE BLUSKALK STOND PERMANENT KLAAR

UITROKEN DAT MENS WAT DENKT ZE WEL

ZE VERWACHT WAT VAN ONS : AFKAPPEN

ACHTERAF WAS IK HET ZELF DIE UITROOKTE

WEET JE VEEL ALS ER GEEN SCHOT IN KOMT

VOORBIJ VOORBIJ DE VERPLICHTE STILSTAND

ZOLANG EEN MENS ONTKENT EN MISKENT WORDT

IS VRIJHEID HET PRIVILEGE VOOR BEVOORRECHTEN

IK VERTREK HIER OM DE TOEKOMST TE OMARMEN

AL WAT MIJ ALS EEN VUURVOGEL VIEREN LAAT

U WILT NIET DOOD BLOEDEN

WIJ

DIE IN ONS UPPIE LEVEN

ONDANKS HET VALLEN EN OPSTAAN

LOEPZUIVER VAN GEDACHTEN  ZIJN

WENSEN DOOR NIETS OF NIEMAND

AAN BANDEN GELEGD TE WORDEN

VERSTARREN IN HALSSTARRIGE STILTE

OP HET MOMENT VAN THUISKOMEN

VERLAMD DOOR DE GROTE AFWEZIGHEID

WANT JIJ BLIJFT NAAST DIERBAARSTE STEM

VERSTOKEN VAN OPWAARDERENDE OGEN

WIJ

LEVEN TUSSEN ANGST EN BEVEN MAAR

VEREN OP TUSSEN WARMTE EN GEVEN

DE TASTBARE BLIJK VAN WAARDERING

WAT DE GEVERS VAN NATURE TOCH

EENS TERUG ONTVANGEN MOCHTEN

Zeewee

Zelfs als de straffe wind
Zijn Zilt inbeet , wilde

Het Kind Van De Zee alleen

Door Hem Welkom geheten

hollend

Zich voegen bij Zijn Ziel

Die van ogen was gemaakt

Een open wond overspoelde

ballast masseerde in de voet

rollend

Zijn ruisen opmonterend

Het Kind was overtuigd dat

Hij haar niet verdrinken liet

Nu heeft zij met Hem te doen

Irene Malvina

AVERE UN RAMO DI PIAZZA

Een ongewone kant hebben

25 oktober 2018 de dag dat het huis op FUNDA stond

was het pas de ultieme blauwe lucht voor mijn vlucht

Dat legde gelijk de fundering voor kansrijker bestaan

Maar toen De Rotterdammer die ik ben aarzelde

om permanent naar het ander gewest te vertrekken

wist ik bij deze twijfel blijf ik mijn Rotterdam trouw

De Familie die bij mij hoort ben ik dankbaar voor

alle beschutting die zij boden en daarbij meld ik

de periode af dat ik met minieme middelen toch

het schip zonder schuld varende wist te houden

De lijnen die ikzelf uitgezet had bleken te werken

Zonder inkomen en gunstig vooruitzicht waardoor

Het bijtertje in mij  zich te pletter diende te vechten

 Dat heeft mij een half jaar van worstelpraktijken gekost!

 De penibele periode voelt als het  werk van sloophamers

 Briesend maakt  BV Holland Politiek : HET IS EENMAAL ZO

 Faillissement en Sluiting  van Onze Regionale Ziekenhuizen!!!

 Patiënten en Hun acute Specialistische Bemanning verzuipen

 De Overheid moeit zich niet met  Gezondheidszorg Voor Volk

 Bij mij weigerde  Het Lijf langer de overuren af te vinken

 de spoeling was te dun geworden tot hier en niet verder

 het viel vies tegen als het

eindelijk voor elkaar heet te zijn

 extreem sensibel voor het lot van de mens doe ik waar ik

 voor geboren ben zonder er aan onderdoor te gaan door

  vonken te signaleren die zich anders doelloos opbranden

Huizenklopjacht

Het ergste leek achter de rug maar we hadden

ons in te spannen het heilig privé te verstrekken

ieders geheim persoonspatroon aan ‘t Woonnet

dat in Regio Rotterdam de touwen regelzuchtig

voor daken boven Jouw hoofd in handen houdt

Teveel gevraagd van ons privé zelfs onbeveiligd!

WONINGNOOD ! Wij gingen met de billen bloot

Dat werkte via Loting en via Directe Kans of via

Verovering Van De Eerste Plek OP GOED GELUK

`s avonds twintig uur: Handen Aan De Knoppen

HOERA“Ik Was Eersie”  toeterde Een Bijdehand

De Trotse Winnaar Van Een Eigen  Piratennest

Duur Van Inschrijving is gelijkertijd schrikbeeld

Net als de Positie die jij slechts verworven had

Wou jij je URGENT laten verklaren? Dat diende

Wel even goedgekeurd worden door  SUWR.nl

Zie je het niet rooskleurig :gewoon doortobben

Een Verhuurmakelaar barst van de woningen

Maar wat moet bij voorbaat aangetoond zijn?

of ik daar een geschikte huurwoning bij  vind?

Wie komen er in aanmerking samen met mij?

Woningtekort maakt Geschift en Geschuffeld

Race tegen de klok komt er nog eens bovenop

Het monopoly op het woonpand is pandemie

door Buitenlandse investeerders aangejaagd

Gevarendriehoek

Als een overheid uit naam van de democratie

Niet meer achter de mens in de burger staat

Derderangs burgers van ze maakt of erger

Eigenbelang hoe fnuikend en onterecht ook

 laat prevaleren in de te volgen procedure

burgers onzeker en gek maakt tot zij

normale nachtrust moeten ontberen

want zij worden oneindig badinerend

met een kluitje in het riet gestuurd

daar schuilt trefzekere verachting in

VALSE  APOTHEEK

Medicijnen met de naam  AUROBINDO / MYLAN

Mijn Apotheek  schendt  mensenrechten in India

EN

Afmelding bij overtredende Apotheker is terecht

Arbeidsmigranten verdienen slechter dan slecht

OOK

Farmaceutische Industrie te POLEPALLY  UNIT 7

Berekent in India de productiekosten70 % lager

EN

Werknemers  sterven massaal en jong vanwege

Ruime overtreding van  veiligheidsmaatregelen

OOK

De Patiënt die medicijnen slikt is heel ongemerkt

Medeschuldig aan hels lot van de Indiase patiënt

EN

Boete van ZESTIG EURO door de Indiase Overheid

Aan UNIT 7 een lachertje met een misdadige echo

Stadsduif

Het heuglijk feit doet zich voor op rasse schreden

te verhuizen  naar het bruisende stadscentrum nu

geen gestagneerde droomwens, maar werkelijkheid

Kopers van mijn huis zullen het stokje overnemen

Het akkoord zal zeer binnenkort gesloten  want zij

voldoen aan de vraagprijs dus ik hef mijn wijnglas

dat toekomstig woongenot warm rood toe fonkelt

zeer nabij het aantrekkelijke hart  van Rotterdam:

De Doelen voor de concertgang even te belopen

Eten en Drinken op de wandelroute in de buurt

Uitgaan zonder dat de fietsbenen doordraaien

van heen en terug op onmogelijke tijdstippen

De Markthal voor het inslaan van etenswaren

naast de keur aan winkels voor luxe aankopen

het boodschapje niet vervelend maar flitsend

Ons fijn Rotterdams Centraal Station dichtbij

als hotels besproken zijn om uit te fladderen

of als het wegwezen een uitnodiging inhield

intens geluksgevoel schuift over het verleden

met vooruitzicht van gezonder functioneren

MIENEMEUTEN

PROGRAMMA DE SLIMSTE MENS

ONDERDEEL WAT WEET JIJ OVER

DAFNE UHH ZE WAS MET JEROEN

UHH MET HOE HEET IE NOU UHH

UHH ZE IS AL LANG MET UHH

HET FORMAT WAS TER KELDER

DE KANDIDAAT GENEERT ZICH

WEG ZIJN SCHOONHEIDSPRIJS

MAAR BEN JE DE SLIMSTE

HOU JE HET NIVEAU VAST

GEEN MALLEMOER GAAT

DE PRULLARIA ONS AAN

GEEL GEPEUPEL

Gehuld in  gele hesjes Tegen De Staat

daar de kousen altijd voelbaar wringen

minimumloon vooruitzichten vergalde

sloven onder de onoverkomelijk kloof

denigrerende normen der Regenten

de straat op ! levensgroot in beeld !

Stop met alleen belasting verhogen!

Mieteren die afwijzende manieren

het knoeien met ons  het afknijpen

Het voetvolk  voelt zich verloedert

Koste Wat Koste Deze Heerschappij

zal nou de bakken stront ontvangen

maar het escaleert in tomeloze drift

crimineel aspect slaat de plank mis

Maar wat als Vadertje Staat vertikt

de kromme regels te heroverwegen

Vuur spuwend wou ik  de straat op!

“als belaste ingezetene weggevaagd

niet langer fiscale eenheid vormend

zonder enig steunpunt verder moest

getorpedeerd tot de rechteloosheid”

Op het moment dat

de flamingo roze wolk

in een tel oploste zag

de dichter het altijd

weer veranderende

voltrekken dat ook

haar eigen expansie

ontbranden laat

Irene Malvina

Panisch

Ik vermoedde niet

met het ouder worden

dit volslagen panisch

van de hysterisch

uit de voegen

barstende

Zwerm Mensen

Stralen Van Leonardo Da Vinci

Het jaar 2019 luidde 500 Jaar Da Vinci in

met  eerbiedwaardigste tentoonstellingen

mijn ontroering voor zijn werk en wereld

zijn blijvend gelukkig niet alleen voor mij

autodidactische en universele genialiteit

geboren als bastaard zoon zegt niets

goed dat het leven te overstijgen is

Leem Van Woonnet

De Stadsduif schrijft verledentijd

wonen om een doenlijk plantsoen

leek opeens veel logischer te zijn

dan het funeste van de stadssleet

de innerlijke behoefte groeide uit

tot essentieel ingeprent gegeven

Na een harde leerschool beweeg ik

over losjes te bewandelen aardlagen

naar het  godswonder voor bewonen

op steenworp weg van list en bedrog

van de overspannen verkeersaders

bevrijd van spinnijdige decibellekes

Na de nutteloze periode woonsozen

lemen voet van vertragende regels

via sociaal overheersende instanties

ter plekke verzonnen drogredenen

aangevoerd door stukken onbenul

kom ik  wonen onder componisten